jún 23 2010

Kövesd a csillagokat, vagy használj egy jó tájolót II.

A precíz tájékozódást két alapvető eszköz teszi lehetővé. A térkép és az iránytű. Térképszerű rajzokat már a felső paleolitikumi őseink is készítettek. Természetesen ezek, és a jóval később élő Marshall-szigetek lakói által használt pálcikatérképek,

Pálcikatérkép

vagy az ausztráliai őslakosok rajzai inkább a környezet sematikus megjelenítésének tekinthetők – még akkor is, ha az ausztrálok már felülnézeti ábrázolást használtak –, mintsem valódi térképeknek. Tematikus térképeket a mezopotámiai államokban és Kínában is használtak. Az i.e. 16-11. században, a Shang-dinasztia regnálása idején kataszteri térképeket készítettek. A Zhou-dinsztiák, mintegy az i.e. 11-3. évszázadok közé tehető időszakában a térképészeti feladatok az államigazgatás egyik nagyon fontos részét képezték. A szakirodalom, ennek ellenére a térképtudomány megteremtőinek általában az ókori görög tudósokat tartja. Ez a vélekedés nem alaptalan, ugyanis mai ismereteink szerint az első világtérképet Thalész – az első vetület megalkotója – tanítványa, a milétoszi Anaximandrosz készítette az i.e. 6. század első harmadában. A szintén milétoszi Hekataiosz néhány évtizeddel később ugyancsak lerajzolta az oikumené térképét. Ezekkel azonban van egy nagy probléma, egyik sem maradt fenn. Continue reading